Ispiti

Informacije o provedbi ispita

 


Ispiti 

SVE OVLASTI VEZANO UZ ISPITE IMA ISKLJUČIVO HRVATSKI AUTOKLUB (čl. 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

AUTOŠKOLE SU SAMO TEHNIČKI POSREDNICI U ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI IZMEĐU HRVATSKOG AUTOKLUBA I KANDIDATA KOJI KOD NJIH POLAŽU ISPITE. 

Autoškole nemaju nikakve ovlasti ni utjecaja na određivanje datuma ispita niti na rokove čekanja na ispite.

Autoškola prenosi obavijesti o ispitima za svoje polaznike s HAK-ovog portala "HAK-Vozački ispiti" na svoju web stranicu. Stoga polaznici koji su prijavili ispit trebaju pratiti obavijesti na web stranici autoškole pod "Ispiti". Sukladno pravilniku, HAK termin ispita objavljuje tri do pet dana prije datuma ispita.

Kandidat za vozača ispit može prijaviti HAK-u putem autoškole. Ispit kandidat može prijaviti kad je ispunjen glavni uvjet iz Pravilnika - da je osposobljavanje iz predmeta koji prijavljuje završeno u cijelosti. Kod ispita iz UV obuka mora biti završena 48 sati prije termina ispita te je kod prijave ispita iz UV potrebno imati položenu Prvu pomoć. Polaganje ispita iz UV moguće je sa navršenih 18 godina života.

 

VAŽNO! Na svaki ispit potrebno je PONIJETI važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, Knjižicu kandidata (podiže se u autoškoli) s upisanim i ovjerenim nastavnim cjelinama i osobnim podacima, original liječničkog uvjerenja i potvrdu o uplati naknade za ispit HAK-u, a kod ispita iz Upravljanja vozilom i potvrdu o uplati naknade za ispitni sat autoškoli (upotreba vozila autoškole za ispit+radni sat instruktora).

VAZNO! Ispit prijavljuje kandidat za vozača, odnosno  osoba koja ispit polaže. Ispit se prijavljuje HAK-u koji provodi ispite. Jedini ispit koji autoškola prijavljuje automatski je prvo pristupanje ispitu iz Prometnih propisa po završetku predavanja.

Kandidat ispit HAK-u može PRIJAVITI  neizravno putem posrednika, odnosno autoškole (čl. 7. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita..., NN 102/20, odredba stupa na snagu 24.9.2020.).

Ispit se putem autoškole može prijaviti isključivo putem E-POŠTE na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kod PRIJAVE putem autoškole potrebno je navesti naziv ispita koji se prijavljuje i ime i prezime polaznika. 

Ispit se HAK-u može ODJAVITI isključivo izravno, ne putem autoškole (čl. 9. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita... NN 141/11, 102/20). Kod ODJAVE potrebno je zahtjev za odjavu ispita dostaviti HAK-u najkasnije 48 sati prije termina ispita, računaju se samo radni dani. Kontakt podaci HAK-ovog ispitnog centra mogu se naći na portalu "HAK-Vozački ispiti" https://vic.hak.hr 

O odjavi ispita treba obavijestiti i autoškolu putem e-pošte.

Ako kandidat ispit PROPUSTisti se HAK-u treba ili PLATITI i dostaviti HAK-u potvrdu o uplati ili OPRAVDATI i dostaviti HAK-u pisanu ispričnicu (izdanu od liječnika, poslodavca, sportskog kluba itd.). Ispričnica ili potvrda o uplati ne može se dostavljati HAK-u posredovanjem autoškole.

VAŽNO! Primjer HAK-ove UPLATNICE za uplatu naknade za polaganje ispita s uputama i cijenama ispita možete pronaći na linku HAK uplatnica za ispit 

VAŽNO! Upute za popunjavanje UPLATNICE za plaćanje autoškoli IBAN: HR7423400091110927966, model: HR 99, poziv na broj: ostaviti prazno, opis plaćanja: ime i prezime polaznika

        

Popis datuma ispita za predmet  PROMETNI PROPISI (PPSP) u HAK-u, Av.Dubrovnik 44 (Utrine)

Ispiti na dan: 16.01.2021.  18.01.2021.  19.01.2021.  21.01.2021.  26.01.2021.  28.01.2021.

Datum ispita 

1.  Hasan Srđan B  16.01.2021 12:15

2.  Kundić Anja B  16.01.2021 12:15

3.  Kukolj Luka B  16.01.2021 12:15 

Datum ispita 

1.  Jokić Kristina B  18.01.2021 18:00

Datum ispita 

1.  Čičak Katarina B  19.01.2021 18:00 

Datum ispita 

1.  Čović Karla B  21.01.2021 14:15 

Datum ispita 

1.  Pleša Ivana B  27.01.2021 13:00 

Datum ispita 

1.  Jakovac Dario B  28.01.2021 15:30

   

Popis datuma ispita za predmet  PRVA POMOĆ (PPP) u HAK-U, Av. Dubrovnik 44 (Utrine)

Ispiti na         19.01.2021.   22.01.2021.   26.01.2021.

Datum ispita 

1.  Sambolek Josip B  19.01.2021 16:00 

Datum ispita 

1.  Jelinić Antonio B  22.01.2021 13:00

2.  Špiler Alen B  22.01.2021 13:00

Datum ispita 

1.  Dorner Marija B  26.01.2021 18:30

 

Popis datuma ispita za predmet  UPRAVLJANJE VOZILOM  (UV),  HAK ispitno mjesto: KONČAR

Ispiti na dan:   25.01.2021.   

Datum ispita 

1.  Prčić Hrvoje B  25.01.2021 08:00

2.  Ljušaj Arijanit B  25.01.2021 08:45

3.  Dugorepec Josip B  25.01.2021 09:30

4.  Marangunić Pavel B  25.01.2021 10:15

5.  Tonković Suzana B  25.01.2021 11:30

 

 

VAŽNO!  OBAVIJEST O PROMJENI ROKA VAŽENJA LIJEČNIČKOG UVJERENJA KOD IZDAVANJA VOZAČKE DOZVOLE - Dana 14. siječnja 2019. stupio je na snagu Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 2/19), kojim se propisuje da se prilikom izdavanja vozačke dozvole temeljem položenog vozačkog ispita uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole POLICIJSKOJ UPRAVI prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 MJESECI (do sada 6 mjeseci). 

Za osposobljavanje u autoškoli i za polaganje ispita u Hrvatskom autoklubu NIJE propisano ograničenje važenja liječničkog uvjerenja.

 

VAŽNO! INFORMACIJE O ODREDBAMA PRAVILNIKA O NAČINU KAKO HAK OBAVLJA I ORGANIZIRA VOZAČKE ISPITE i DODATNOM OSPOSOBLJAVANJU

- kod prvog pristupanja ispitu rok čekanja na ispit može biti do 25 dana, a kod drugog i svakog sljedećeg do 50 dana

- u slučaju ako kandidat za vozača u roku godine dana ili ni iz petog pokušaja ne položi ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 dodatnih sati
- u slučaju ako kandidat za vozača ne položi ispit iz Upravljanja vozilom (UV) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje dodatna 3 sata 
(za dodatne sate uzete prije prvog pristupanja ispitu iz UV odobravamo popust), a ukoliko je prošlo više od 18 mjeseci od položenog ispita iz Prometnih propisa dodatnih 12 sati 

- u slučaju ako kandidat za vozača ima prekid osposobljavanja duži od tri godine potrebno je ponoviti osposobljavanje iz sva tri nastavna predmeta te polagati ispite iz sva tri nastavna predmeta - odredba je stupila na snagu 1.1.2018.  (NN 132/17)

PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 132/17, 6/18,102/20) 

Članak 31.

Kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a čiji prekid je trajao dulje od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. 

 

VAŽNO!
SADRŽAJ OSPOSOBLJAVANJA iz nastavnog predmeta UPRAVLJANJE VOZILOM propisuje  Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/17) gdje „PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE" u dijelu „SADRŽAJI IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM" detaljno propisuje nastavne jedinice kod osposobljavanja vozača B kategorije:

2.2. Kategorija B
1. Upoznavanje i priprema vozila.
2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.
3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa, prilagodba naslona za glavu.
4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.
6. Sposobnost čitanja autokarte, planiranje puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu
1. Vožnja po pravcu, mijenjanje brzina i zaustavljanje.
2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.
3. Okretanje vozila zbog promjene smjera (korištenjem vožnje unatrag i unaprijed).
4. Parkiranje vozila.
5. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu
1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.
2. Polukružno okretanje, okretanje vozila s više postupaka, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje vozila (bočno, okomito ili koso, naprijed ili unatrag).
3. Postupanje prema znakovima u prometu.
4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.
5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.
6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje. odnos prema pješacima, propuštanje vozila.
7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.
8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).
10. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.
11. Samostalna vožnja.
12. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.
13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

EVO, OVE ELEMENTE ĆE VAS NAUČITI VAŠ INSTRUKTOR VOŽNJE TE ĆETE IH POLAGATI NA ISPITU I KASNIJE PRIMJENJIVATI U SAMOSTALNOJ VOŽNJI. 

USPJEŠNO POLOŽEN VOZAČKI ISPIT I SRETNU I SIGURNU VOŽNJU ŽELI VAM VAŠA AUTOŠKOLA RETROVIZOR!