Ispiti

Informacije o provedbi ispita

 


Ispiti 

SVE OVLASTI VEZANO UZ ISPITE IMA ISKLJUČIVO HRVATSKI AUTOKLUB (čl. 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

AUTOŠKOLE SU SAMO TEHNIČKI POSREDNICI U ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI IZMEĐU HRVATSKOG AUTOKLUBA I KANDIDATA KOJI KOD NJIH POLAŽU ISPITE. 

Autoškole nemaju nikakve ovlasti ni utjecaja na određivanje datuma ispita niti na rokove čekanja na ispite.

Autoškola prenosi obavijesti o ispitima za svoje polaznike s HAK-ovog portala na svoju web stranicu. Stoga polaznici koji su prijavili ispit trebaju pratiti obavijesti na web stranici autoškole pod "Ispiti".

Kandidat za vozača ispit može prijaviti HAK-u putem autoškole. Ispit kandidat može prijaviti kad je ispunjen glavni uvjet iz Pravilnika - da je osposobljavanje iz predmeta koji prijavljuje završeno u cijelosti. Kod ispita iz UV obuka mora biti završena 48 sati prije termina ispita te je kod prijave ispita iz UV potrebno imati položenu Prvu pomoć. Polaganje ispita iz UV moguće je sa navršenih 18 godina života.

 

VAŽNO! Na svaki ispit potrebno je PONIJETI važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, Knjižicu kandidata (podiže se u autoškoli) s upisanim i ovjerenim nastavnim cjelinama i osobnim podacima, original liječničkog uvjerenja i potvrdu o uplati naknade za ispit HAK-u, a kod ispita iz Upravljanja vozilom i potvrdu o uplati naknade za ispitni sat autoškoli (upotreba vozila autoškole za ispit+radni sat instruktora).

VAZNO! Ispit prijavljuje kandidat za vozača, odnosno  osoba koja ispit polaže. Ispit se prijavljuje HAK-u koji provodi ispite. Jedini ispit koji autoškola prijavljuje automatski je prvo pristupanje ispitu iz Prometnih propisa po završetku predavanja.

Kandidat ispit HAK-u može PRIJAVITI  neizravno putem posrednika, odnosno autoškole (čl. 7. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita..., NN 102/20, odredba stupa na snagu 24.9.2020.).

Ispit se putem autoškole može prijaviti isključivo putem E-POŠTE na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kod PRIJAVE putem autoškole potrebno je navesti naziv ispita koji se prijavljuje i ime i prezime polaznika. 

Ispit se HAK-u može ODJAVITI isključivo izravno, ne putem autoškole (čl. 9. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita... NN 141/11, 102/20). Kod ODJAVE potrebno je zahtjev za odjavu ispita dostaviti HAK-u najkasnije 48 sati prije termina ispita, računaju se samo radni dani. Kontakt podaci HAK-ovog ispitnog centra mogu se naći na portalu "HAK-Vozački ispiti" https://vic.hak.hr/default.aspx 

Ako kandidat ispit PROPUSTisti se HAK-u treba ili PLATITI i dostaviti HAK-u potvrdu o uplati ili OPRAVDATI i dostaviti HAK-u pisanu ispričnicu (izdanu od liječnika, poslodavca, sportskog kluba itd.). Ispričnica ili potvrda o uplati ne može se dostavljati HAK-u posredovanjem autoškole.

VAŽNO! Primjer HAK-ove UPLATNICE za uplatu naknade za polaganje ispita s uputama i cijenama ispita možete pronaći na linku HAK uplatnica za ispit 

VAŽNO! Upute za popunjavanje UPLATNICE za plaćanje autoškoli IBAN: HR7423400091110927966, model: HR 99, poziv na broj: ostaviti prazno, opis plaćanja: ime i prezime polaznika

        

Popis datuma ispita za predmet  PROMETNI PROPISI (PPSP) u HAK-u, Av.Dubrovnik 44 (Utrine)

Ispiti na dan:  30.11.2020.  02.12.20202.  03.12.2020.  04.12.2020.  05.12.2020.  08.12.2020.  09.12.2020.  10.12.2020.

Datum ispita 

1.  Martinić Lorena B  30.11.2020 18:30 

Datum ispita 

1.  Kovač Antonio B  02.12.2020 14:00

2.  Čović Karla B  02.12.2020 14:00

3.  Matić Mirna B  02.12.2020 14:00

4.  Pejaković Karlo B  02.12.2020 14:00

5.  Mamić Marcel B  02.12.2020 17:00 

Datum ispita 

1.  Čičak Katarina B  03.12.2020 14:00

2.  Jakovac Dario B  03.12.2020 14:00

Datum ispita 

1.  Hruška Matea B  04.12.2020 09:30 

Datum ispita 

1.  Beroš Adrian B  05.12.2020 13:00

2.  Puhijera Ivona B  05.12.2020 13:00

Datum ispita

1.  Đerek Antonio B  08.12.2020 17:00

Datum ispita 

1.  Kukolj Luka B  09.12.2020 08:00

2.  Zelić Petra B  09.12.2020 15:30

Datum ispita 

1.  Hasan Srđan B  10.12.2020 12:30

  

Popis datuma ispita za predmet  PRVA POMOĆ (PPP) u HAK-U, Av. Dubrovnik 44 (Utrine)

Ispiti na         03.12.2020.

Datum ispita 

1.  Vučić Mirela B   03.12.2020  14:00

2.  Pavlinović Antea B  03.12.2020  14:00

3.  Špiler Alen B  03.12.2020  14:00

 

Popis datuma ispita za predmet  UPRAVLJANJE VOZILOM  (UV),  HAK ispitno mjesto: KONČAR

Ispiti na dan:    07.12.2020.   

Datum ispita 

1.  Mirković Ivana  B  07.12.2020  10:30

2.  Jug Valentina  B  07.12.2020  11:45

 

 

VAŽNO!  OBAVIJEST O PROMJENI ROKA VAŽENJA LIJEČNIČKOG UVJERENJA KOD IZDAVANJA VOZAČKE DOZVOLE - Dana 14. siječnja 2019. stupio je na snagu Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 2/19), kojim se propisuje da se prilikom izdavanja vozačke dozvole temeljem položenog vozačkog ispita uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole POLICIJSKOJ UPRAVI prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 MJESECI (do sada 6 mjeseci). 

Za osposobljavanje u autoškoli i za polaganje ispita u Hrvatskom autoklubu NIJE propisano ograničenje važenja liječničkog uvjerenja.

 

VAŽNO! INFORMACIJE O ODREDBAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA 

- u slučaju ako kandidat za vozača u roku godine dana ili ni iz petog pokušaja ne položi ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 dodatnih sati
- u slučaju ako kandidat za vozača ne položi ispit iz Upravljanja vozilom (UV) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje dodatna 3 sata, a ukoliko je prošlo više od 18 mjeseci od položenog ispita iz Prometnih propisa dodatnih 12 sati
- u slučaju ako kandidat za vozača ima prekid osposobljavanja duži od tri godine potrebno je ponoviti osposobljavanje iz sva tri nastavna predmeta te polagati ispite iz sva tri nastavna predmeta (ne odnosi se na one kandidate koji su se upisali u autoškolu PRIJE 1.1.2018.)

 

VAŽNO!
SADRŽAJ OSPOSOBLJAVANJA iz nastavnog predmeta UPRAVLJANJE VOZILOM propisuje  Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/17) gdje „PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE" u dijelu „SADRŽAJI IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM" detaljno propisuje nastavne jedinice kod osposobljavanja vozača B kategorije:

2.2. Kategorija B
1. Upoznavanje i priprema vozila.
2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.
3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa, prilagodba naslona za glavu.
4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.
6. Sposobnost čitanja autokarte, planiranje puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu
1. Vožnja po pravcu, mijenjanje brzina i zaustavljanje.
2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.
3. Okretanje vozila zbog promjene smjera (korištenjem vožnje unatrag i unaprijed).
4. Parkiranje vozila.
5. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu
1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.
2. Polukružno okretanje, okretanje vozila s više postupaka, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje vozila (bočno, okomito ili koso, naprijed ili unatrag).
3. Postupanje prema znakovima u prometu.
4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.
5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.
6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje. odnos prema pješacima, propuštanje vozila.
7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.
8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).
10. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.
11. Samostalna vožnja.
12. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.
13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

EVO, OVO ĆE VAS NAUČITI VAŠ INSTRUKTOR VOŽNJE, TO ĆETE POLAGATI NA ISPITU I KASNIJE PRIMJENJIVATI U SAMOSTALNOJ VOŽNJI. 

USPJEŠNO POLOŽEN VOZAČKI ISPIT I SRETNU I SIGURNU VOŽNJU ŽELI VAM VAŠA AUTOŠKOLA RETROVIZOR!