6. Što je vozač dužan učiniti prije započinjanja neke radnje vozilom?

7. Vozač namjerava vozilom voziti unatrag. Kako to može učiniti?

8. Kada vozač ne smije pretjecati drugo vozilo?

9. Približavate se raskrižju. Na semaforu je upaljeno žuto svjetlo, kao na slici. Kako ste dužni postupiti u ovoj situaciji?
3_9

10. Koja svjetla, u pravilu, vozač vozila na motorni pogon upotrebljava za osvjetljavanje ceste ?