11. Koji razmak je vozač dužan držati kada se kreće iza drugog vozila?

12. Što ne smije vozač vozilom činiti na autocesti?

13. Približavate se raskrižju. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?
3_13

14. Približavate se raskrižju kao na slici. Kako ćete postupiti?
3_14

15. Što vozač treba učiniti kada sjedne u vozilo?