Ispit znanja

Prometna pravila - peti dio

1. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?
3_21

2. Na ovom raskrižju želite skrenuti udesno. Kako ćete postupiti?
3_22

3. Približavate se ovom raskrižju. Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti?
3_23

4. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?
3_24