1. O čemu ovisi dužina zaustavnog puta?
2. Što utječe na produljenje puta kočenja?
3. Kako ćete postupiti pri uključivanju u promet?
4. Gdje je zabranjeno polukružno okretanje?
5. Kako ćete postupiti ako je autobus označen kao na slici -zaustavljen na cesti s dvije prometne trake zbog ulaska i izlaska djece ?
3_5