1. Na što morate računati u ovoj situaciji?
5_1
2. Na što morati biti pripravni u ovoj situaciji?
5_2
3. S čime morate računati u situaciji kao na slici?
5_3
4. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?
5_4