1. Kako ćete voziti ulaskom u naselje kao na slici?
7_1
2. Koja je največa dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije drugačije određeno?
3. Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?
7_3
4. Kako morate voziti neposredno ispred raskrižja i u samome raskrižju?
5. Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku ne postoji obilježeni pješački prijelaz. Kako ćete postupiti?
6. Vozač crnog automobila skreće udesno kao na slici. Što mora učiniti?
7_6