\r\n 1. Kako ćete voziti u situaciji kao na slici?
9_1
2. Koje opasnosti prijete u ovoj situaciji?
9_2
3. Vozite iza autobusa koji koči. Koje opasnosti za vas prijete u toj situaciji kao na slici?
9_3