Ispiti

Informacije o provedbi ispita

 

Ispiti 

SVE OVLASTI VEZANO UZ ISPITE IMA ISKLJUČIVO HRVATSKI AUTOKLUB (čl. 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

AUTOŠKOLE SU SAMO TEHNIČKI POSREDNICI U ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI KOD PRIJAVLJIVANJA ISPITA IZMEĐU HRVATSKOG AUTOKLUBA I KANDIDATA KOJI KOD NJIH POLAŽU ISPITE. 

Autoškole nemaju nikakve ovlasti ni utjecaja na određivanje datuma ispita niti na rokove čekanja na ispite. Za isto potrebno je obratiti se izravno HAK-u.

Autoškola prenosi obavijesti o terminima ispita za svoje polaznike s HAK-ovog portala "HAK-Vozački ispiti" na svoju web stranicu. Stoga polaznici koji su prijavili ispit trebaju pratiti obavijesti na web stranici autoškole "Ispiti". Sukladno pravilniku, HAK termin ispita objavljuje tri do pet dana prije datuma ispita.

Kandidat za vozača ispit može prijaviti HAK-u putem autoškole. Ispit kandidat može prijaviti kad je ispunjen glavni uvjet iz Pravilnika - da je osposobljavanje iz predmeta koji prijavljuje završeno u cijelosti. Prije ispita iz UV roditelj ili skrbnik polaznika smije uz pristanak voditelja autoškole prisustvovati satu obuke iz UV. Kod ispita iz UV ispit se može iznimno prijaviti kod 30-og sata, a osposobljavanje mora biti završeno 48 sati prije termina ispita. Kod prijave ispita iz UV potrebno je imati položenu Prvu pomoć. Polaganje ispita iz UV moguće je sa navršenih 18 godina života.

Kontakt podaci Regionalnog ispitnog centra Zagreb Hrvatskog autokluba: 01 6611928, 01 6611862, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

VAŽNO! Na svaki ispit potrebno je PONIJETI važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, Knjižicu kandidata (podiže se u autoškoli) s upisanim i ovjerenim nastavnim cjelinama i osobnim podacima, original liječničkog uvjerenja i potvrdu o uplati naknade za ispit HAK-u, a kod ispita iz Upravljanja vozilom i potvrdu o uplati naknade za ispitni sat autoškoli (upotreba vozila autoškole za ispit+radni sat instruktora).

VAZNO! Ispit prijavljuje kandidat za vozača, odnosno  osoba koja ispit polaže. Ispit se prijavljuje HAK-u koji provodi ispite. 

Kandidat ispit HAK-u može PRIJAVITI neizravno putem posrednika, odnosno autoškole (čl. 7. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita NN 102/20).  Ispit se putem autoškole može prijaviti isključivo putem E-POŠTE slanjem zahtjeva na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U zahtjevu za prijavu ispita potrebno je navesti naziv ispita koji se prijavljuje te ime i prezime polaznika. 

Ispit se HAK-u može ODJAVITI isključivo izravno, ne putem autoškole (čl. 9. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita NN 141/11, 102/20). Kod ODJAVE potrebno je zahtjev za odjavu ispita dostaviti HAK-u najkasnije 48 sati prije termina ispita, računaju se samo radni dani. Kontakt podaci HAK-ovog Ispitnog centra su This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  01/6611-862 i 01/6611-928, a mogu se naći na portalu "HAK-Vozački ispiti" https://vic.hak.hr  O odjavi ispita treba obavijestiti i autoškolu putem e-pošte.

Ako kandidat ispit PROPUSTisti se HAK-u treba ili PLATITI i dostaviti HAK-u potvrdu o uplati ili OPRAVDATI i dostaviti HAK-u pisanu ispričnicu (izdanu od liječnika, poslodavca, škole, sportskog kluba itd.). Ispričnica ili potvrda o uplati ne može se dostavljati HAK-u posredovanjem autoškole.

VAŽNO! Primjer HAK-ove UPLATNICE za uplatu naknade za polaganje ispita s uputama i cijenama ispita možete pronaći na linku HAK uplatnica za ispit 

VAŽNO! Upute za popunjavanje UPLATNICE za plaćanje autoškoli IBAN: HR7423400091110927966, model: HR 00, poziv na broj: OIB polaznika, opis plaćanja: ime i prezime polaznika.

        

Popis datuma ispita za predmet  PROMETNI PROPISI (PPSP) u HAK-u, Av. Dubrovnik 44 (Utrine)

Informacije i upiti o ispitima: HAK Regionalni ispitni centar Zagreb 01/6611-928, 01/6611-862This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ispiti na dan:      13.03.2023.   15.03.2023.   18.03.2023.   25.03.2023.

Datum ispita

1.  Šupe Jelena B  13.03.2023 17:00 

Datum ispita

1.  Zonjić Matej B  15.03.2023  08:00

2.  Marinić Tanita B  15.03.2023  15:30

3.  Obuljen Dominik B  15.03.2023  15:30

Datum ispita

1.  Držanić Mateo B  18.03.2023  08:00

2.  Letilović Borna B  18.03.2023  08:00

Datum ispita

1.  Špoljar Petra B  25.03.2023 11:30

 

Popis datuma ispita za predmet  PRVA POMOĆ (PPP) u HAK-U, Av. Dubrovnik 44 (Utrine)

Informacije i upiti o ispitima: HAK Regionalni ispitni centar Zagreb 01/6611-928, 01/6611-862This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ispiti na          13.03.2023.   16.03.2023.   

Datum ispita

1.  Peranić Nina B  13.03.2023 16:00

Datum ispita

1.  Cigrovski Patrik B  16.03.2023 08:00

   

Popis datuma ispita za predmet  UPRAVLJANJE VOZILOM  (UV),  HAK Ispitno mjesto KONČAR, D. Golika 83a (Voltino) 

Informacije i upiti o ispitima: HAK Regionalni ispitni centar Zagreb 01/6611-928, 01/6611-862, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ispiti na dan:         25.03.2023.

Datum ispita  

1.  Nikić Mihael B  25.03.2023 14:30

2.  Pušić Lara B  25.03.2023  14:30 

   

VAŽNO! OBAVIJEST O ROKU VAŽENJA LIJEČNIČKOG UVJERENJA KOD IZDAVANJA VOZAČKE DOZVOLE  Pravilnik o vozačkim dozvolama propisuje da se prilikom izdavanja vozačke dozvole temeljem položenog vozačkog ispita uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole POLICIJSKOJ UPRAVI prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci (prije 6 mjeseci). Za osposobljavanje u AUTOŠKOLI Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače ograničenje važenja liječničkog uvjerenja nije propisano.

 

VAŽNO!  OBAVIJEST O TEČAJU IZ PRVE POMOĆI U CRVENOM KRIŽU - Ukoliko želite biti prijavljeni na tečaj iz Prve pomoći (PP) u Crvenom križu Grada Zagreba javljate autoškoli putem e-pošte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lokaciju i termin koji ste izabrali za pohađanje predavanja iz PP te autoškola za Vas vrši prijavljivanje u elektronički sustav Crvenog križa. Lokacije i termini predavanja su ILICA 223 u 9:00, 17:00 ili 19:30 te SIGET 18A u 18:00. Tečaj iz PP počinje svaki ponedjeljak i traje tri dana po tri školska sata. Svu dokumentaciju potrebnu za tečaj iz PP - ugovor i uplatnicu, podižete u autoškoli.

 

VAŽNO! INFORMACIJE O ODREDBAMA PRAVILNIKA O NAČINU KAKO HAK OBAVLJA I ORGANIZIRA VOZAČKE ISPITE i DODATNOM OSPOSOBLJAVANJU

- sukladno HAK-ovom pravilniku rok čekanja na ispit kod prvog pristupanja ispitu može biti do 25 dana, a kod drugog i svakog sljedećeg do 50 dana

sukladno HAK-ovom pravilniku u slučaju ako kandidat za vozača u roku godine dana ili ni iz petog pokušaja ne položi ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 dodatnih sati

sukladno HAK-ovom pravilniku u slučaju ako kandidat za vozača ne položi ispit iz Upravljanja vozilom (UV) prije sljedećeg ispita treba provesti dopunsko osposobljavanje u trajanju od najmanje dodatna 3 sata (za dodatne sate uzete prije prvog pristupanja ispitu iz UV odobravamo popust!), a ukoliko je prošlo više od 18 mjeseci od položenog ispita iz Prometnih propisa dodatnih 12 sati 

 

VAŽNO! INFORMACIJE O POSTUPANJU U SLUČAJU PREKIDA OSPOSOBLJAVANJA DUŽEG OD TRI GODINE

- u slučaju ako kandidat za vozača ima prekid osposobljavanja duži od tri godine isto je regulirano člankom 30. i 31. PRAVILNIKa O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE ("Narodne novine", broj 132/17, 6/18,102/20) 

PRENOSIMO OBAVIJEST HRVATSKOG AUTOKLUBA od 26.02.2021. objavljenu na HAK-ovom portalu "AUTOŠKOLE":

"Zbog učestalih upita kandidata za vozače u vezi primjene i postupanja s odredbama članka 30. i 31. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj 132/2017., 06/2018. i 102/2020. – u daljnjem tekstu Pravilnik), dana je uputa kako slijedi.

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja, sukladno odredbama članka 18. citiranog Pravilnika, uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati propisane elemente. Sukladno tome, kao i odredbama članka 24. Pravilnika, kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja.

Odredbe Pravilnika koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. odnose se na sve kandidate koji su autoškolu upisali nakon navedenog datuma, što znači da kandidat za vozača upisan u autoškolu nakon 01.01.2018., koji je prekinuo osposobljavanje za vozača, sukladno članku 19. Pravilnika, ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli ako od dana početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPSP do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od jedne godine.

Prijelazne i završne odredbe Pravilnika odnose se na kandidate koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, u kojima je člankom 30. Pravilnika propisano da će kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu novog Pravilnika, dovršiti osposobljavanje prema odredbama do tada važećeg Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Pravilnika, a ukoliko u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama važećeg Pravilnika.

Slijedom toga, a na temelju odredaba članka 31. Pravilnika, kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a u razdoblju od 01.01.2018. do 01.01.2021. nisu imali nikakav nastavak u osposobljavanju, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.

Uzimajući u obzir specifičnu situaciju koju je pred sve nas stavila pandemija korona virusa COVID-19, a nastavno na sve do sada zaprimljene upite kandidata za vozače, na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika, od strane Ministarstva unutarnjih poslove i Hrvatskog autokluba, utvrđeno je zajedničko mišljenje da kandidatima za vozače koji nisu imali prekid osposobljavanja duži od tri godine, zaključno s 31. prosincem 2020., treba omogućiti nastavak i završetak procesa osposobljavanja najkasnije do 31. prosinca 2021.

Autoškole su dužne s ovom uputom obavijestiti svoje kandidate za vozače na koje se uputa odnosi. Na sve buduće upite kandidata za vozače zaprimljene nakon objave ove upute, smatrat će se kako je na upit odgovoreno ovom uputom."

Kontakt podaci Regionalnog Ispitnog centra Zagreb Hrvatskog autokluba: 01 6611928, 01 6611862, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

VAŽNO! INFORMACIJE O POSTUPANJU U SLUČAJU PRIJAVE ISPITA IZ UPRAVLJANJA VOZILOM  KOD 30-OG SATA, PRIJE ZAVRŠETKA  OSPOSOBLJAVANJA

PRENOSIMO OBAVIJEST HRVATSKOG AUTOKLUBA od 12.03.2021. objavljenu na HAK-ovom portalu "AUTOŠKOLE": 

"Poštovani, 

u zadnje vrijeme uočeno je da pojedine autoškole, suprotno pozitivnim propisima, učestalo prijavljuju kandidate za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prije završetka procesa osposobljavanja. Posebno se to odnosi na članak 7. stavak 4. Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču („Narodne novine“ broj: 141/2011; 151/2013; 102/2020; 127/2020) kao i na odredbe članka 6. Pravilnika Hrvatskog autokluba o organiziranju provođenju vozačkih ispita („Narodne novine“ broj: 33/2009., 29/2012., 26/2014., 42/2016. i 141/2020.). Naime, riječ je o iznimnom slučaju prijavljivanja kandidata za vozača ako mu je preostalo još pet, odnosno tri nastavna sata do završetka minimalno propisanog plana i programa, pri čemu kandidati za vozače nisu završili osposobljavanje najmanje 48 sati prije polaganja vozačkog ispita iz tog nastavnog predmeta. 

Stoga je, 11. ožujka 2021. u računalnom programu za organizaciju i provedbu vozačkih ispita Hrvatskog autokluba, odnosno u elektronskoj matičnoj knjizi, uvedena kontrola upisa datuma kraja osposobljavanja kandidata za vozače, čime je onemogućen upis zadnjeg realiziranog nastavnog sata osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, a koji je kraći od 48 sati prije naznačenog početka ispita u Nalogu za provedbu ispita. 

Uzimajući u obzir navedeno, molimo sve da poštuju propisane odredbe citiranih Pravilnika."

Kontakt podaci Regionalnog Ispitnog centra Zagreb Hrvatskog autokluba: 01 6611928, 01 6611862, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

VAŽNO!
NASTAVNE JEDINICE kod osposobljavanja iz predmeta UPRAVLJANJE VOZILOM propisuje  Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 132/17, 6/18,102/20) gdje „PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE" u dijelu „SADRŽAJI IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM" detaljno propisuje nastavne jedinice kod osposobljavanja vozača B kategorije:

2.2. Kategorija B
1. Upoznavanje i priprema vozila.
2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.
3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa, prilagodba naslona za glavu.
4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.
6. Sposobnost čitanja autokarte, planiranje puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu
1. Vožnja po pravcu, mijenjanje brzina i zaustavljanje.
2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.
3. Okretanje vozila zbog promjene smjera (korištenjem vožnje unatrag i unaprijed).
4. Parkiranje vozila.
5. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu
1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.
2. Polukružno okretanje, okretanje vozila s više postupaka, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje vozila (bočno, okomito ili koso, naprijed ili unatrag).
3. Postupanje prema znakovima u prometu.
4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.
5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.
6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje. odnos prema pješacima, propuštanje vozila.
7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.
8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.
9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).
10. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.
11. Samostalna vožnja.
12. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.
13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

SVE OVE ELEMENTE IZ UPRAVLJANJA VOZILOM NAUČIT ĆETE S INSTRUKTOROM  VOŽNJE TIJEKOM OBUKE U AUTOŠKOLI,

NAUČENO POKAZATI NA ISPITU TE PO STJECANJU VOZAČKE DOZVOLE PRIMJENJIVATI U SAMOSTALNOJ VOŽNJI. 

USPJEŠNO POLOŽEN VOZAČKI ISPIT TE SRETNU I SIGURNU VOŽNJU ŽELI VAM VAŠA AUTOŠKOLA RETROVIZOR!