Kako do vozačke

Postupak

1. Početak nije težak - obavite liječnički pregled za vozače u nekoj od ordinacija radne ili prometne medicine koje obavljaju liječničke preglede za vozače, na pregled je potrebno donijeti potvrdu Vašeg obiteljskog liječnika o Vašem zdravstvenom stanju. Liječnik medicine rada izdat će Vam Uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

Rok važenja liječničkog uvjerenja za obuku u autoškoli nema ograničenja, dok za podizanje vozačke dozvole u Policijskoj upravi ne smije biti starije od 15 mjeseci.

 2. S liječničkim uvjerenjem o sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije upisujete se u autoškolu - ON-LINE putem upisnice na web stranici autoškole ili OSOBNO u uredu autoškole, te dogovarate način plaćanja školarine i potpisujete Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača.  

3. Osposobljavanje kandidata za vozače počinje nastavom iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP). Predavanja traju 30 nastavnih sati i organizirana su ON-LINE u individualno prilagođenim terminima. Na početku nastave dobit ćete svu potrebnu literaturu, kao i sve potrebne informacije procesu Vašeg osposobljavanja za vozača.

Nakon prometnih propisa slijedi nastava iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP) – predavanja traju 9 nastavnih sati i provode ih Crveni križ Grada Zagreba (http://ckzg.hr/odjeli/prva-pomoc-za-autoskole/) te se naknada za tečaj iz PPP uplaćuje Crvenom križu. Svu administraciju oko prijave na tečaj iz Prve pomoći obavit ćemo za Vas mi, besplatno. 

Nakon položenog ispita iz Prometnih propisa počinje obuka iz predmeta Upravljanje vozilom (UV). Praktična obuka iz vožnje traje najmanje 35 nastavnih sati i obavlja se u terminima koje Vaš instruktor vožnje dogovara i usklađuje s Vama.

Prije završetka obuke iz vožnje potrebno je položiti i ispit iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP).

4. Javnu ovlast u RH za provedbu ispita za vozače ima Hrvatski autoklub - HAK i njima se plaćaju naknade za ispite https://static.1987.hr/media/vozacki-ispiti/pravilnici/odluka-o-visini-naknade-za-polaganje-vozackog-ispita-2011-141.pdf . Prijavu ispita možete uputiti u HAK putem autoškole, a odjavu ispita i ostale zahtjeve ili upite vezano uz ispite upućujete isključivo izravno u HAK.

 Nakon što ste položili ispite iz Prometnih propisa i Prve pomoći i uspješno svladali 35 sati praktične obuke iz vožnje, te ako ste navršili 18 godina, pristupate ispitu iz Upravljanja vozilom (UV) i kada isti položite stječete vozačku dozvolu.

Prvi dio ispita iz vožnje polaže se na prometnom vježbalištu - naše ispitno mjesto je na poligonu AK Končar na Voltinom, a nakon položenih poligonskih radnji može se pristupiti polaganju drugog dijela ispita u prometu na javnoj cesti.

Temeljem položenog ispita iz UV Hrvatski autoklub izdaje Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, koje HAK elektroničkim putem dostavlja izravno u MUP gdje ćete preuzeti svoju vozačku dozvolu.  

Vaš trud se isplatio - postali ste vozač!

 5. Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole možete podnijeti osobno u Policijskoj upravi ili putem sustava e-Građani - više informacija potražite na mrežnim stranicama MUP-a. U Policijskoj upravi, uz važeće liječničko uvjerenje (ono koje ste dobili prije upisa u autoškolu a nije starije od 15 mjeseci), podižete svoju vozačku dozvolu i uključujete se u veliku i zahtjevnu vozačku zajednicu čija ste pravila i propise naučili u autoškoli i kojih ste se kao vozač obvezni pridržavati.

VAŽNO! Ispit iz Upravljanja vozilom (UV) trebali biste položiti u roku od najdulje 18 mjeseci od datuma kad ste položili ispit iz Prometnih propisa. Nakon isteka tog roka potrebno je, prije pristupanja ispitu iz vožnje, provesti dopunsko osposobljavanje iz Upravljanja vozilom (UV) u trajanju od najmanje 12 dodatnih sati - kako propisuje HAK-ov Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita.

VAŽNO! Ukoliko ste imali prekid osposobljavanja duži od tri godine isto je regulirano člankom 30. i 31. PRAVILNIKa O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE ("Narodne novine", broj 132/17, 6/18,102/20) kojim je propisano da su ti kandidati obvezni ponovno se osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV, i ponovo polagati ispite iz tih predmeta. Informaciju i objašnjenje Hrvatskog autokluba o istome možete naći na našoj web stranici pod "ispiti" http://www.autoskola-retrovizor.eu/index.php/autoskola-retrovizor/ispiti

RADUJEMO  SE  MOGUĆNOSTI  DA  VAM  BUDEMO  PARTNER  NA  PUTU  DO  VAŠE  VOZAČKE!