Pravila zaštite podataka

Autoškola Retrovizor d.o.o., Zagreb (dalje: Autoškola) od Vas prikuplja osobne podatke u svrhu pružanja ugovorene usluge osposobljavanja za vozača B kategorije te ih čuva sukladno propisima Europske unije i Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Vaše podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovorene usluge, a nakon toga ih na siguran način brišemo, u rokovima određenim zakonskim propisima definiranima za pojedinu uslugu.

Usluge za fizičke osobe ("Ispitanike") za koje Autoškola ima ulogu voditelja obrade podataka su sljedeće:

- osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

- osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom (UV)

- usavršavanje vještine vožnje za osobe koje posjeduju važeću vozačku dozvolu B kategorije (kondiciona obuka iz UV)

Autoškola zaprima zahtjeve za ispunjenje Vaših prava vezano uz Vaše osobne podatke isključivo za prethodno navedene usluge, odnosno za obrade osobnih podataka u kojima je Autoškola voditelj obrade.

Za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći i za polaganje ispita u Hrvatskom autoklubu Autoškola nije voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Način ostvarenja Vaših prava vezanih uz Vaše osobne podatke u Autoškoli:

- Uvid u Vaše osobne podatke (pristup osobnim podacima)

Od Autoškole možete dobiti potvrdu o tome obrađuje li Autoškola Vaše osobne podatke u okviru određene usluge, odnosno možete dobiti uvid u Vaše osobne podatke, podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi Autoškoli osobno, uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice.

- Pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka radi točnosti podataka, ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za ugovorene ili zakonske svrhe te preuzimanje (prijenos) Vaših osobnih podataka iz sustava Autoškole, ovisno o pravnoj osnovi, možete ostvariti podnošenjem zahtjeva Autoškoli putem e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako mislite ili znate da se Vaši podaci u Autoškoli obrađuju nepravilno na bilo koji način, možete podnijeti Autoškoli putem e-pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ukoliko ste nezadovoljni odgovorom Autoškole daljnji prigovor možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U Zagrebu, 25. svibnja 2018.